Kørekort

Priserne på kørekort varierer i alle lande i verden. Gennemsnits priserne for hver kontinenter er forskellige, selv inden for regioner af kontinenter eller af enkelte lande. Men hvad koster et kørekort? Valget af kørekort kategorien har selvfølgelig også en stor indflydelse på den endelige pris. Længden af ​dit forløb, inkluderede kurser eller køreskolens færdigheder, vil også vise sig tydeligt på den endelige sum penge du skal af med for at fuldføre forløbet.

Men hvad er priser på kørekort?

 

I alle de lande, der har underskrevet FN-konventionen 1968 om vejtrafik, kan et internationalt førerbevis anvendes. Kontakt dit lokale borgerservicecenter, for at få udstedt et. Prisen for et internationalt kørekort, der er gyldig i et år koster kr. 25,-. Borgerservicecenteret vil oplyse dig om de lande, hvor et internationalt kørekort kan anvendes og de mulige typer kørekort, der anvendes i det land, du besøger. Før din rejse, skal du sørge for du er godt informeret om de gældende færdselsregler i trafikken og nødvendige tilladelser på din destination.

 

Hvis du har et kørekort udstedt af Nordisk eller EU / EØS-land, er det ikke nødvendigt at ændre det til et dansk kørekort. Men i tilfælde af at du besøger Danmark og dit kørekort er fra et ikke-EU / EØS-land, kan du blive bedt om at vise den certificerede danske udgave af dit førerbevis. Pris for denne certificerede udgave kan afhænge af den gruppe dit land tilhører, baseret på førerbevis typer. Gruppe 1 og Gruppe 2 lande har forskellige dokumentationsprocedurer.

 

I Danmark kræves et lægetjek og lægens honorar for dit helbreds certifikat koster mellem kr. 3-600,-. Pasfoto skal kræves også, og her ligger prisen oftest mellem kr. 75-150,-. Har du opbrugt alle dine inkluderede køretimer i din købte lovpakke, koster en ny køretime cirka kr. 500,- inkl. Leje at skolevognen. Hvis du er ikke-dansk tallene, er det obligatorisk at bede om en certificeret tolk, der vil koste omkring kr. 600,-. Under din teoristudie har du måske brug for en teori bog (som et tilkøb), som koster omkring kr. 500,-. Online teori undervisningsprogram til bil teori med ekstra online teoriprøver ville koste dig yderligere kr. 400,-. Hvis du undlader at møde op til din teori eller køreprøve, eller ikke består en eller begge, så koster det kr. 900,- at få genbestilt nye prøver.

 

Dine køreevner og vilje til at lære har en enorm indflydelse på den endelige pris på dit kørekort. Beregning med mængden af ​​praktiske køretimer, du får brug for før køreprøve, synes det at være mere økonomisk at have en smule talent og motivation, som inspirerer dig. Jo færre ekstra kørelektioner du har brug for, desto mindre smerte det vil medføre for din tegnebog.